Naši
projekti

BETON COM PARTNERI

Mnoštvo projekata je iza nas, a mi izdvajamo samo neke od njih:

  • Izrada cementnih košuljica u naselju Belville
  • Super Vero Beograd referenca Beton Com
  • Euromedik Beograd referenca Beton Com
  • Beton com partner Mercator Srbija