Naši
proizvodi

EPS POLYTECH

EPS beton (Stiropor beton) je beton koji se spravlja na bazi granula ekspandiranog polistirena, tj. stiropor granula koje se mešaju sa cementom, vodom i aditivima.

Zbog odličnih termo-fizičkih osobina koje poseduje stiropor ovaj proizvod se koristi kao nezavistan sistem termo izolacije.

Prednosti

> spada u lake betone
> ima malu zapreminsku težinu
> odličan termoizolacioni proizvod
> ne narušava životnu sredinu

Tradicionalna cementna košuljica

Košuljica je tanak površinski sloj maltera koji se kao podloga za završni pod nanosi na nosivu konstrukciju.

Nakon očvršćavanja, košuljica se može koristiti ili se na nju moze postaviti obloga. Kada se malteru doda cement kao vezivo, nastaje cementna košuljica.

Techcell Peno beton

Peno beton je idealan u kombinaciji sa tradicionalnom cementnom košuljicom.

Peno beton služi kao ravnajući sloj preko različitih podnih instalacija i kao podloga za zvučnu i termičku izolaciju nakon koje se izrađuje tanak sloj cementne košuljice koji služi kao završna podloga za podove.

Peno beton se sastoji od vode, cementa i pene. Spada u kategoriju lakih betona, male gustine i limitirane čvrstoće. Peno beton je samonivelirajući kompaktan materijal koji je otporan na pojavu pukotina i skupljanja.

Fizičke osobine Peno betona se mogu menjati dodavanjem peska, krečnjaka ili letećeg pepela u mešavinu. Svaki tip mešavine je idealan za različitu primenu. Peno beton postaje otporniji kada se sabije i ne može se razlivati jednom kada se stvrdne.

Prednosti

> idealan je kao ravnajući sloj, koji služi kao podloga za zvučnu i termo izolaciju
> lagan materijal
> lako prenosiv
> lako se seče kada su potrebne rupe u betonu
> nije štetan po okolinu
> nema otrovnih supstanci
> odličan izolator
> odlično upija zvuk
> otporan na vatru

Freziranje

Freziranje betona je proces skidanja površinskog sloja betona, ostataka hidroizolacije, raznih građevinskih materijala - maltera, glet mase itd. Ovakvom obradom se obezbeđuje najbolja veza između betonske ploče i završne podne obloge.

Glavna prednost freziranja je obezbeđivanje bolje podloge za vezu staro - novo između različitih slojeva betona.

Potrebna vam je profesionalna cementna košuljica?
Molimo kontaktirajte nas

+381 11 217 80 17


Pošaljite nam poruku