EPS POLYTECH BETON

EPS beton (Stiropor beton) je beton koji se spravlja na bazi granula ekspandiranog polistirena, tj. stiropor granula koje se mešaju sa cementom, vodom i aditivima. Zbog odličnih termo-fizičkih osobina koje poseduje stiropor ovaj proizvod se koristi kao nezavistan sistem termo izolacije.

Prednosti

  • spada u lake betone
  • ima malu zapreminsku težinu
  • odličan termoizolacioni proizvod
  • ne narušava životnu sredinu

Primena

  • kosi krov
  • ravni krov
  • ispuna prostora
  • zidna oplata
  • sloj za pad
  • podloga za podrume i podove